Nytt projekt – Bergfoten i Tumba

Av Cobab oktober 15, 2016  

COBAB har tecknat avtal med fastighetsbolaget SHH Bostadsproduktion AB om att bygga 127 st. lägenheter för unga i Tumba i tre st. huskroppar.

Markarbeten påbörjas omedelbart så att husen kan stå färdiga till sommaren 2018. Entreprenadformen är Totalentreprenad och COBAB har lett projekteringen sedan några månader tillbaka. COBAB kommer att utföra markarbeten och byggnation med egna resurser.

Projekt Bergfoten

SHH Bostadsproduktion – Nyhet om projekt Bergfoten