Renovering av Turebergshuset

Av Cobab september 30, 2020  

Turebergshuset, som har fungerat som kommunhus sedan invigningen 1976, är ett 17 våningshus beläget vid Sollentuna centrum.

Cobab har fått förtroendet av Sollentuna Kommunfastigheter att i samverkan genomföra en totalrenovering av landmärkesbyggnaden Turebergshuset – Sollentunas kommunhus.
I byggnaden kommer återigen kommunens verksamheter att samlas. Kommunens bibliotek kommer också att flytta in här i byggnadens lägre våningar.
Projektet är en samverkansentreprenad i två skeden, där skede 1 är projektering och skede 2 är produktion. Projektet beräknas ta cirka två år och vi räknar med att en återinvigning sker under senare delen av 2022.