OM COBAB

COBAB är en byggentreprenör med verksamhet i Storstockholmsområdet.

Vi har varit verksamma under nuvarande namn sedan år 2011 och har stadigt vuxit sedan dess. Vi utför alla möjliga olika sorters bygg- och anläggningsentreprenader och gör så i olika entreprenadformer. Idag så utgör andelen samverkansentreprenader ca 50 % av alla våra entreprenader. Vi har ständigt ett tiotal entreprenader igång och vill gärna arbeta i tidiga skeden så att vi kan planera och bemanna projekten i god tid. Vi är idag drygt 130 medarbetare.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

chrome_reader_mode

HISTORIA

COBAB Sverige AB bildades ursprungligen i början av 60-talet i den lilla byn Spillersboda utanför Norrtälje i Roslagen.

Företaget föddes under namnet Roslagsbyggare och var tillsammans med Spillersboda såg ett helägt familjeföretag. Roslagsbyggare har sedan starten varit en välrenommerad småhusbyggare, som till dags dato producerat flera tusen hus till nöjda kunder i Roslagen med omnejd.

2007 sålde dåvarande ägaren Arne Gustafsson byggbolaget till Riflexkoncernen.

Byggbolaget namnändrade till Riflex Bygg AB och sätet flyttades till Rimbo. Företaget utvecklades att även utföra större entreprenader.

Under 2009 anställdes ny personal som under hösten 2010 förvärvade byggbolaget.

Verkställande direktör Christer Olsson tillsammans med ytterligare några anställda blir ägare till byggbolaget, som byter namn till COBAB Sverige AB.

COBAB ökar nu omsättningen och sitt geografiska område så att verksamheten bedrivs i stora delar av ABC-län.

Ett kontor anskaffas i Stockholm och flera nya nyckelpersoner värvas. I företaget renodlas verksamheten, så att småhusentreprenader fortsättningsvis bedrivs i namnet Roslagsbyggare medan COBAB jobbar med lite större projekt till bl.a. privata fastighetsägare, kommun och landsting. Företagets målsättning är att vara en medelstor aktör på marknaden med spetskompetens och ett intimt och nära samarbete med kunder i förtroende. De flesta anställda i bolaget har en lång och gedigen bakgrund i branschen, många från stora byggbolag.

chrome_reader_mode

ORGANISATIONSPLAN

chrome_reader_mode

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

COBAB utvecklade år 2010 ett eget verksamhetsledningssystem. År 2011 valde vi att certifiera oss enligt BF9K – ett lednings- och produktcertifieringssystem avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö anpassat för företag i byggbranschen.

BF9K-certifieringen ser vi som en kvalitetsstämpel på att vårt system är bra från början, men de årliga externa revisionerna är ovärderliga i vår strävan att utveckla vårt kvalitetsarbete ytterligare och arbeta rätt i alla led och i alla delar av företaget.

Läs mer om BF9K här: BF9Ks hemsida

COBABs policies:

  1. Kvalitetspolicy

    COBABs kvalitetspolicy är att uppfylla samhällets krav samt att ständigt utvecklas och förbättras. Detta ska ske genom systemutveckling, utbildning och erfarenhetsåterföring och stor lyhördhet för medarbetares, kunders och underentreprenörers/leverantörers synpunkter, krav och önskemål.

  2. Miljöpolicy

    COBABs miljöpolicy är att alltid agera ansvarsfullt, följa lagkrav och aktivt välja produkter och systemlösningar med låg miljöbelastning. Detta sker genom dialog med kunder, projektörer och underentreprenörer/leverantörer för att skapa samsyn och förståelse för miljöbelastning under en byggnads hela livscykel.

  3. Arbetsmiljöpolicy

    COBAB’s arbetsmiljöpolicy är att samtliga anställda ska eftersträva högsta möjliga säkerhet och medverka till trygghet och trivsel i arbetet. Vi accepterar ingen kränkande särbehandling i verksamheten. Vi ska verka för omfattande utbildning av egen personal inom arbetsmiljöområdet för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Alla har ansvar för att påverka och delta i förändrings- och utvecklingsarbetet för att åstadkomma en bra arbetsmiljö och god trivsel i vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 2020-03-23