Ny förskola åt Huddinge Samhällsfastigheter AB

Av Cobab november 11, 2020  

COBAB AB har fått förtroendet av Huddinge Samhällsfastigheter AB att i samverkan projektera och uppföra Balingsnäs förskola.

Förskolan kommer rymma 8 avdelningar i två plan.
Förskolan ska certifieras enligt miljöbyggnad, nivå silver.
Projektet startar i dec 2020 och lämnas över i april 2022.
Illustration HMXW Arkitekter AB