Välkommen till Cobab Sverige AB

COBAB bygger på  förtroende, långsiktighet och samarbete

Byggföretaget som är både traditionellt och modernt.

Vi är traditionella på så vis att vi arbetar som gamla tiders byggmästare – med yrkesskicklighet, stor kompetensbredd och en hög andel egna yrkesarbetare. Samtidigt så vill vi vara en modern entreprenör och arbetsgivare. Vi arbetar strukturerat men samtidigt kundanpassat.
Vi följer med i den tekniska utvecklingen, vågar tänka i nya banor och utmanar oss själva. Vi anpassar vårt tjänsteutbud efter vår omvärld och våra kunders skiftande behov. Vi väljer våra projekt med omsorg så att vi vet att vi kan genomföra dem på ett bra sätt och att vi kan lämna över dem med stolthet.
Läs mer om oss
- Sedan 2011
Förtroende
Långsiktighet
Samarbete
Cobab Projektbild 1 förstasidan
Cobab Projektbild 2 förstasidan