Nytt kommunhus och bibliotek i Huddinge

Av Cobab maj 26, 2023  

Hållbarhet och återbruk i fokus när Huddinge Samhällsfastigheter och Cobab undertecknar samverkansavtal för nytt kommunhus och bibliotek i Huddinge

Huddinge Samhällsfastigheter och byggentreprenören Cobab har undertecknat ett samverkansavtal för nytt kommunhus och bibliotek i Huddinge. Hållbarhet och återbruk är i fokus, bland annat genom att använda hållbara och återvunna byggprodukter men även för att kommunhuset byggs genom en på- och ombyggnad av ett hus som redan finns idag.

Byggandet av kommunhuset och biblioteket ska ske på ett hållbart sätt med fokus på minskad klimatpåverkan och återbruk.

De nya byggnaderna kommer att ta plats vid Paradistorget i hjärtat av Huddinge centrum . I det nya kommunhuset ska kommunens tjänstepersoner och service för invånarna rymmas. Biblioteket byggs i anslutning till det nya kommunhuset och tillsammans skapar de två en mötesplats för demokrati och kultur.

–  Huddinge Samhällsfastigheter och Cobab ska i ett första skede ta fram ett beslutsunderlag utifrån projektets kvalitativa och kvantitativa mål. Beslut om genomförande tas därefter av Huddinge kommun i maj 2024, säger Pär Dahlström, projektchef på Huddinge Samhällsfastigheter.

Fokus på minskad klimatpåverkan och återbruk

Kommunhuset kommer inte vara helt nytt utan bestå av en på- och ombyggnad av ett hus som redan finns på platsen. Inventeringar och utforskande arbete har genomförts enligt projektets hållbarhetsplan, med ambitionen att nå så långt som möjligt i återbruksgrad. Återbrukspotential i det befintliga har identifierats och mängdats av konsulter och är nu underlag inför ett slutgiltigt förslag på kvantitativa återbruksnivåer inför ombyggnaden.

De byggnadsdelar som redan finns kommer att tas om hand och hållbara material ska användas när det är möjligt. Till exempel ska möjligheten att använda befintligt fönsterglas och virke från takkonstruktionen i nya ljusgårdar utredas. Planen är även att kommunbyggnaden får fasad i återbrukat material så långt det är möjligt.

  • Att ta hand om så mycket som möjligt på fastigheten är ett sätt att visa vägen mot ett cirkulärt byggande. Ett minskat resursslöseri håller nere klimatavtrycket och minskar kostnaderna. Vi ser fram emot samarbetet med Cobab i detta arbete, säger Henrik Örneblad, vd Huddinge Samhällsfastigheter.

Det nya biblioteket, påbyggnaden av kommunhuset, liksom orangeriet som länkar ihop kommunhuset och biblioteket, får en stomme av trä som har ett lågt klimatavtryck. Byggnaderna projekteras och byggs så att ett framtida återbruk ska förenklas. Husen kommer ha så mycket egen elproduktion som möjligt och grönskande tak. Ytorna på platsen används också .på ett hållbart sätt. Kommunhuset anpassas efter dagens distansarbete där kontorsytan inte längre behöver vara lika stor.

  • Vi är väldigt glada och stolta över att få påbörja projekteringen. Huddinge samhällsfastigheter har valt att i projektet fokusera extra mycket på återbruk och hållbarhet, vilket är något vi på COBAB brinner för. Det nya kommunhuset och biblioteket i Huddinge är ett otroligt spännande projekt som vi tar oss an med stort engagemang. Vi ser fram emot att leverera ett riktigt fint projekt tillsammans med alla inblandade, säger Martin Junblad, vd Cobab Sverige AB.

Byggnader som kan anpassas för framtidens behov

Människors behov förändras med tiden så biblioteket och kommunhuset byggs för att kunna vara flexibla. De ytor som inte används kan avgränsas och hyras ut till annan verksamhet, vilket sparar skattepengar för kommunen. Det nya kommunhuset ska kunna ställas om och anpassas både utifrån arbetssätt och antal medarbetare. På så sätt blir byggnaden både en smart mötesplats och en attraktiv arbetsplats anpassad för framtiden.

Uthyrbar yta för nytt biblioteket är 3 800 kvadratmeter och uthyrbar yta för nytt kommunhus är 21 380 kvadratmeter. Planen är att byggnaderna ska stå klara för inflytt i slutet av 2027.