COBAB har byggt Sveriges första lokal i standarden Passivhus Plus

Av Cobab april 17, 2020  

På uppdrag åt Sigtuna Kommun så har vi byggt förskolan Brage i Märsta.

Förskolan med 10 avdelningar har fått sin arkitektur från sjöbodar, och den nedre våningens spegelfasad med reflektioner skall föra tankarna till en vattenyta. Brage förskola klarar energikraven för den internationella standarden Passivhus Plus och utöver det även alla kriterier för Miljöbyggnad Silver.