Samverkansavtal tecknat för Ekerö Badhus

Av Cobab april 23, 2020  

COBAB har av Ekerö kommun erhållit första fasen av Ekerö Badhus.

Fas 1 innebär gemensam projektering och upprättande av kalkyler.

Projektet ska genomföras i samarbetsformen samverkan. Ekerö kommun och COBAB kommer tillsammans att samarbeta i projektet i syfte att gemensamt åstadkomma ett bra resultat både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.

Den nya simhallen kommer uppföras i anslutning till Träkvistavallen.
Angränsande finns Träkvistavallens idrottsplats som omfattar ishall, paddelhall och fotbollsplaner.

Produktionsstart beräknad till Q2 2021.

.