Projektstart åt Huddinge Samhällsfastigheter AB

Av Cobab augusti 14, 2018  

Sedan 2009 har COBAB uppfört/byggt om fem äldreboenden: I Rimbo, Nacka, Bålsta, Norrtälje och Huddinge.

Vi kan nu glädjande meddela COBAB åter fått förtroendet att uppföra ett äldreboende i Huddinge Kommun, åt Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Projektet utförs som en totalentreprenad och innebär byggnation av en byggnad för kombinerat äldreboende och förskola i Snättringe, Huddinge. Äldreboendet kommer att bestå av 90 lägenheter i vårdboendeform fördelat på 10 avdelningar och en tillhörande trädgård. Förskolan kommer att rymma med sex avdelningar á 20 barn, nattis och en utegård för lek.

Projektering startar omgående och någon månad bort påbörjas marksanering.

Följ gärna projektet här.