Bildhuggaren

Huddinge Samhällsfastigheter AB ska bygga ett nytt kombinerat äldreboende och förskola åt Huddinge Kommun beläget i Snättringe, och COBAB har fått uppdraget att utföra projektet i en Totalentreprenad.

Äldreboendet kommer att bestå av 90 lägenheter i vårdboendeform fördelat på 10 avdelningar och en tillhörande trädgård. Förskolan kommer att rymma sex avdelningar á 20 barn, nattis och en utegård för lek. Tanken med upplägget är att både de yngre och äldre ska gynnas av möten mellan generationerna.

Projektering startar omgående och någon dryg månad bort påbörjas marksanering.

Ett miljöprogram är utformat för projektet och målet är att på byggnadsnivå uppnå Miljöbyggnad klass Silver.

Läs gärna mer på husf.se

  • Projekt: Bildhuggaren
  • Adress: Häradsvägen 109, Snättringe
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea: 9772 m2
  • Byggtid: Augusti 2018- Januari 2021
  • Byggherre: Huddinge Samhällsfastigheter AB
account_balance

Relaterade projekt