Bildhuggaren

Huddinge Samhällsfastigheter AB bygger ett nytt kombinerat äldreboende och förskola åt Huddinge Kommun i Snättringe, och COBAB har fått uppdraget att utföra projektet som en Totalentreprenad.

Äldreboendet kommer att bestå av 90 lägenheter i vårdboendeform fördelat på 10 avdelningar och en tillhörande trädgård. Förskolan kommer att rymma sex avdelningar á 20 barn, nattis och en utegård för lek. Tanken med upplägget är att både de yngre och äldre ska gynnas av möten mellan generationerna.

Projektering pågår och marksanering påbörjades i oktober 2018.

Ett miljöprogram är utformat för projektet och målet är att på byggnadsnivå uppnå Miljöbyggnad klass Silver.

Läs gärna mer på husf.se

  • Projekt: Bildhuggaren
  • Adress: Häradsvägen 109, Snättringe
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea: 9772 m2
  • Byggtid: Augusti 2018 - våren 2021
  • Byggherre: Huddinge Samhällsfastigheter AB
account_balance

Relaterade projekt