Familjens hus

I Norrtälje har COBAB byggt om en skola, Flygskolan, åt Riflex Vårdfastigheter AB. Den befintliga byggnaden revs stomren och omvandlades till Familjens hus – en mötesplats för människor genom kommunens vårdbolag Tiohundra AB:s försorg. Här finns bl.a. lokaler för barn- och ungdomspsykiatri, familjecenter, mödravård, BVC, etc. Ett nära samarbete med Tiohundra AB har bedrivits under projekttiden för att tillgodose hyresgästens olika behov och önskemål.

 

Familjens hus

  • Projekt: Familjens hus
  • Adress: Drottning Kristinas väg 70A, Norrtälje
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea: 3200 m2
  • Byggtid: mars 2010 - januari 2011
  • Byggherre: Riflex Vårdfastigheter AB
account_balance

Relaterade projekt