Nytt vård- och omsorgsboende i Årsta!

Av Cobab februari 8, 2024  

COBAB har tillsammans med Micasa skrivit ett samverkansavtal att uppföra Kv Ånn – ett modernt vård- och omsorgsboende med tillhörande lokaler som aktivitetscentrum och stöd för hemtjänsten.

På fastigheten finns idag Årsta Sjukhem som kommer att återbruksinventeras inför rivning för att ge plats åt Kv Ånn.

— Vi ser fram emot att driva det här projektet och bidra till att ge våra äldre en kvalitativ och trygg boendemiljö, säger Karl Frisell, Avdelningschef Projekt Micasa Fastigheter.

Fas 1 som nu pågår innefattar framtagade av system- och bygglovshandlingar samt rivningsplan, planering och samordning av eventuell ledningsflytt, successiv kalkylering och framtagande av riktkostnad.

Fas 2 påbörjas Q1 2025 där bygghandlingar ska färdigställas och nyproduktionen om ca 12 200 m2 BTA startar. 

Projektet, som omfattar ett helt kvarter, består av: 

  • En byggnad dedikerad till vård och omsorg 
  • En bostadslänga för äldre med serviceutrymme på bottenvåningen 
  • Ett aktivitetscenter för att främja gemenskap och välmående
  • Två fristående byggnader som erbjuder fler seniorlägenheter

— Vi är väldigt glada och stolta över tilldelningen av projektet Kv Ånn. Vi ser fram emot att nu få påbörja projekteringen och starta produktion under våren nästa år. Att det i projektet kommer vara extra fokus på återbruk och minskat byggavfall ser vi väldigt positivt på då arbete med återbruk är prioriterat på COBAB, säger Martin Junblad,VD COBAB Sverige AB.

Flygfoto över Kv Ånn Hus A, B och C med Årstavägen i mitten

Karl Frisell, Avdelningschef Micasa Fastigheter och Martin Junblad, VD COBAB Sverige AB
COBAB och Micasa