Bergfoten

COBAB har byggt tre st. hus med sammanlagt 127 st. lägenheter i Tumba åt byggherren SHH Bostadsproduktion AB. Entreprenaden utfördes som totalentreprenad.

Lägenheterna är om ett till tre rum och kök. med en storlek på 35 – 55 m2.

Flerbostadshusen uppfördes som platsgjuten betongkonstruktion i sex våningar. Husen förbands med loftgångar, gemensamma hissar och trapphus. Fasad av trä och puts.

 

Bergfoten

 

 

Bergfoten

oktober 2016 – förberedande arbeten

 

bergfoten-2016-11-18

november 2016 – bergschakt

 

bergfoten-december

december 2016 – radonslang läggs ut under bottenplattan

 

bergfoten-december-2016

december 2016, förberett för platta på mark till hus 3

 

januari 2017, snart dags för gjutning av platta på mark för det första huset

 

September 2017. Stommen uppe. Arbete med tak och fasad pågår.

Maj 2018. Loftgångsräcken monterade och stomkomplettering pågår.

Juli 2018. Inflyttade hyresgäster.

 

  • Projekt: Bergfoten
  • Adress: Bergfotsvägen 1
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea: 6800 m2
  • Byggtid: oktober 2016 - juni 2018
  • Byggherre: SHH Bostadsproduktion AB
account_balance

Relaterade projekt