30/09/20

Renovering av Turebergshuset

Cobab har fått förtroendet av Sollentuna Kommunfastigheter att i samverkan genomföra en totalrenovering av landmärkesbyggnaden Turebergshuset – Sollentunas kommunhus.
Turebergshuset, som har fungerat som kommunhus sedan invigningen 1976, är ett 17 våningshus beläget vid Sollentuna centrum.
I byggnaden kommer återigen kommunens verksamheter att samlas. Kommunens bibliotek kommer också att flytta in här i byggnadens lägre våningar.
Projektet är en samverkansentreprenad i två skeden, där skede 1 är projektering och skede 2 är produktion. Projektet beräknas ta cirka två år och vi räknar med att en återinvigning sker under senare delen av 2022.

local_library

Nyhetsarkiv

Elmsta Brygga

I ett fantastiskt läge i Älmsta intill Väddö kanal har COBAB för avsikt att uppföra 3 st. bostadshus innehållande totalt 117 lägenheter. Projektering är påbörjad och produktionsstart är beräknad efter sommaren. Projektet kommer innehålla små hyresrätter, från ettor på 33…

Klicka för att läsa mermore

Padelhall i Norrtälje

COBAB har tecknat ett 10 årigt hyresavtal med Padelverket gällande uthyrning av en padelhall i Norrtälje. Hallen kommer placeras intill vårt projekt Noten 4 åt Wangeskog. Losshållning berg är nästan färdigställt och planen är att ha Norrtäljes bästa padelhall klar…

Klicka för att läsa mermore

Tilldelningsbeslut Bålsta Simhall

COBAB har nu tecknat ettsamverkansavtal om att projektera och utföra Bålsta simhall. Likt Ekerö Badhus börjar vi med en Fas 1 (projektering) som startar innan semestern och pågår under hösten. Produktionsstart sker efter avrop av Fas 2 som beräknas ske…

Klicka för att läsa mermore

Nybyggnation av Ekerö Simhall

Ekerö kommun har beslutat att gå vidare med FAS 2 tillsammans med COBAB. Bygghandlingsprojektering och utförande av Ekerö simhall är nu påbörjat. Projektet beräknas vara färdigställt Q1 2023. Det blir ett badhus i två plan med en total yta på…

Klicka för att läsa mermore

Ny förskola åt Huddinge samhällsfastigheter AB

COBAB Sverige AB har fått förtroendet av Huddinge Samhällsfastigheter AB att i samverkan projektera och uppföra Balingsnäs förskola. Förskolan kommer rymma 8 avdelningar i två plan. Förskolan ska certifieras enligt miljöbyggnad, nivå silver. Projektet startar i dec 2020 och lämnas…

Klicka för att läsa mermore

Produktionsstart Högmora förskola

I samverkan med Huddinge Samhällsfastigheter har vi nu startat produktionen av den första konceptförskolan i Huddinge, Högmora förskola. Förskolan byggs i två plan på ca 1600 kvadratmeter och innehåller åtta avdelningar, tillagningskök, teknik – och personalutrymmen. Byggnaden ska certifieras enligt…

Klicka för att läsa mermore
Inga fler nyheter