Ny avdelning för specialkompetens.

Av Cobab februari 22, 2019  

Ända sedan starten då COBAB växte fram har specialistkompetensen att uppföra badhus funnits hos oss.

Vi har medarbetare som drivs av denna typ av projekt och har lång erfarenhet av att hantera de tekniska utmaningarna med komplicerade bassänggjutningar och hög fuktbelastning.

En av grundstenarna i våra målsättningar är att få alla medarbetare att växa och utvecklas. COBAB har därför genomfört en organisationsförändring under början på 2019 som inneburit att detta nu blir en egen avdelning.

F.d Stockholm Väst byter därför namn till Badhus och kommer vara en grupp med fokus på att bygga just badhus, men kan också ta sig an liknande komplicerade projekt.

Gruppen har just nu två pågående projekt, utebad på Järvafältet och Familjebad Enköping.