Familjebad Enköping

COBAB har sedan ett år tillbaka haft uppdraget att medverka i Fas 2 vid projekteringen av systemhandlingar i projektet Familjebad Enköping.

Projektet var uppdelat att genomföras i en partneringsamverkan i tre olika faser:

  • Fas 1 – en programhandlingsfas
  • Fas 2 – en systemhandlingsfas
  • Fas 3 – en utförandefas

Den 13 juni 2018 erhöll vi även uppdraget att låta utföra byggnationen av badhuset som en totalentreprenad i samverkan.

Fas 3 inleds med markarbeten och etablering under vecka 26 och går allt enligt plan kommer badhuset stå klart för invigning runt årsskiftet 2020/2021.

Måndagen den 18 juni tas första spadtaget.

Familjebad- Enköping Kommuns hemsida

Artikel i Enköpingsposten 2018-03-04


Visualisering av färdiga badhuset på det s.k Korsängsfältet i Enköping

 

 

 

 

 

 

 

  • Projekt: Familjebad Enköping
  • Adress: Korsängsfältet i Enköping
  • Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
  • Bruttoarea: 9300 m2
  • Byggtid: sommar/ höst 2018 - slutet av 2020
  • Byggherre: Enköping Kommun
account_balance

Relaterade projekt