Familjebad Enköping

COBAB har erhållit uppdraget att medverka i Fas 2 vid projekteringen av systemhandlingar i projektet Familjebad Enköping.

Projektet kommer att genomföras i en partneringsamverkan i tre olika faser:

  • Fas 1 – en programhandlingsfas
  • Fas 2 – en systemhandlingsfas
  • Fas 3 – en utförandefas

Om projektet löper på som planerat så kan fas 3 inledas med markarbeten någon gång i mitten av 2018 och badhuset stå klart för invigning runt årsskiftet 2020/2021.

Familjebad- Enköping Kommuns hemsida

Artikel i Enköpingsposten 2018-03-04

 

Visualisering av färdiga badhuset på det s.k Korsängsfältet i Enköping

Vy Entré

Vy från parkering

Vy från rondell

Vy mot rutschkana

 

  • Projekt: Familjebad Enköping
  • Adress: Korsängsfältet i Enköping
  • Entreprenadform: Projektering
  • Bruttoarea: 9300 m2
  • Byggtid: sommar/ höst 2018 - slutet av 2020
  • Byggherre: Enköping Kommun
account_balance

Relaterade projekt