COBAB i samarbete med Ankarstiftelsen för återbruk av byggmaterial!

Av Cobab december 1, 2022  

Under augusti månad 2022 startade COBAB stolt ett samarbete med Ankarstiftelsens Secondhand AB för återbruk av byggmaterial.

Det innebär att material från våra projekt och kontor som blivit över (begagnat och nytt) och ska skickas till avfallsanläggningar, istället kan komma att skickas till Ankarstiftelsens secondhand där det kan återbrukas och användas någon annanstans. COBAB vill med detta samarbete bryta den negativa trend som byggbranschen länge haft att slänga material som fortfarande skulle kunna återbrukas och användas av någon annan. Då Ankarstiftelsen är en stiftelse med låga administrativa kostnader som arbetar med hjälparbete baserad på frivilliga insatser görs ingen personlig vinst på vidareförsäljningen av det överblivna materialet utan den stora vinsten av detta går till socialt hållbara projekt.