Hållbarhet och återbruk i fokus när Huddinge Samhällsfastigheter och Cobab undertecknar samverkansavtal för nytt kommunhus och bibliotek i Huddinge

Huddinge Samhällsfastigheter och byggentreprenören Cobab har undertecknat ett samverkansavtal för nytt kommunhus och bibliotek i Huddinge. Hållbarhet och återbruk är i fokus, bland annat genom att använda hållbara och återvunna byggprodukter men även för att kommunhuset byggs genom en på- och ombyggnad av ett hus som redan finns idag.

Byggandet av kommunhuset och biblioteket ska ske på ett hållbart sätt med fokus på minskad klimatpåverkan och återbruk.

De nya byggnaderna kommer att ta plats vid Paradistorget i hjärtat av Huddinge centrum . I det nya kommunhuset ska kommunens tjänstepersoner och service för invånarna rymmas. Biblioteket byggs i anslutning till det nya kommunhuset och tillsammans skapar de två en mötesplats för demokrati och kultur.

–  Huddinge Samhällsfastigheter och Cobab ska i ett första skede ta fram ett beslutsunderlag utifrån projektets kvalitativa och kvantitativa mål. Beslut om genomförande tas därefter av Huddinge kommun i maj 2024, säger Pär Dahlström, projektchef på Huddinge Samhällsfastigheter.

Fokus på minskad klimatpåverkan och återbruk

Kommunhuset kommer inte vara helt nytt utan bestå av en på- och ombyggnad av ett hus som redan finns på platsen. Inventeringar och utforskande arbete har genomförts enligt projektets hållbarhetsplan, med ambitionen att nå så långt som möjligt i återbruksgrad. Återbrukspotential i det befintliga har identifierats och mängdats av konsulter och är nu underlag inför ett slutgiltigt förslag på kvantitativa återbruksnivåer inför ombyggnaden.

De byggnadsdelar som redan finns kommer att tas om hand och hållbara material ska användas när det är möjligt. Till exempel ska möjligheten att använda befintligt fönsterglas och virke från takkonstruktionen i nya ljusgårdar utredas. Planen är även att kommunbyggnaden får fasad i återbrukat material så långt det är möjligt.

Det nya biblioteket, påbyggnaden av kommunhuset, liksom orangeriet som länkar ihop kommunhuset och biblioteket, får en stomme av trä som har ett lågt klimatavtryck. Byggnaderna projekteras och byggs så att ett framtida återbruk ska förenklas. Husen kommer ha så mycket egen elproduktion som möjligt och grönskande tak. Ytorna på platsen används också .på ett hållbart sätt. Kommunhuset anpassas efter dagens distansarbete där kontorsytan inte längre behöver vara lika stor.

Byggnader som kan anpassas för framtidens behov

Människors behov förändras med tiden så biblioteket och kommunhuset byggs för att kunna vara flexibla. De ytor som inte används kan avgränsas och hyras ut till annan verksamhet, vilket sparar skattepengar för kommunen. Det nya kommunhuset ska kunna ställas om och anpassas både utifrån arbetssätt och antal medarbetare. På så sätt blir byggnaden både en smart mötesplats och en attraktiv arbetsplats anpassad för framtiden.

Uthyrbar yta för nytt biblioteket är 3 800 kvadratmeter och uthyrbar yta för nytt kommunhus är 21 380 kvadratmeter. Planen är att byggnaderna ska stå klara för inflytt i slutet av 2027.

Förskolan kommer rymma 8 avdelningar i två plan.
Förskolan ska certifieras enligt miljöbyggnad, nivå silver.
Projektet startar i dec 2020 och lämnas över i april 2022.
Illustration HMXW Arkitekter AB

Cobab har fått förtroendet av Sollentuna Kommunfastigheter att i samverkan genomföra en totalrenovering av landmärkesbyggnaden Turebergshuset – Sollentunas kommunhus.
I byggnaden kommer återigen kommunens verksamheter att samlas. Kommunens bibliotek kommer också att flytta in här i byggnadens lägre våningar.
Projektet är en samverkansentreprenad i två skeden, där skede 1 är projektering och skede 2 är produktion. Projektet beräknas ta cirka två år och vi räknar med att en återinvigning sker under senare delen av 2022.

Förskolan byggs i två plan på ca 1600 kvadratmeter och innehåller åtta avdelningar, tillagningskök, teknik – och personalutrymmen. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver. Förskolan är en så kallad konceptförskola som är tänkt att produceras med liknande utförande på andra platser i Huddinge. Projektering för den andra förskolan är nu påbörjad.
Illustration HMXW Arkitekter AB

Fas 1 innebär gemensam projektering och upprättande av kalkyler.

Projektet ska genomföras i samarbetsformen samverkan. Ekerö kommun och COBAB kommer tillsammans att samarbeta i projektet i syfte att gemensamt åstadkomma ett bra resultat både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.

Den nya simhallen kommer uppföras i anslutning till Träkvistavallen.
Angränsande finns Träkvistavallens idrottsplats som omfattar ishall, paddelhall och fotbollsplaner.

Produktionsstart beräknad till Q2 2021.

.

Förskolan med 10 avdelningar har fått sin arkitektur från sjöbodar, och den nedre våningens spegelfasad med reflektioner skall föra tankarna till en vattenyta. Brage förskola klarar energikraven för den internationella standarden Passivhus Plus och utöver det även alla kriterier för Miljöbyggnad Silver.

Detta i nära anslutning till tidigare uppförda handelsbyggnader vid Norrtäljes södra infart. Denna fastighet kommer att innehålla restaurang, ett paddelcenter samt bilhandel med verkstad. Området som bebyggs har försvaret tidigare avvänt för luftvärnsrobotar, därav namnet Kvarteret Roboten.

Byggnaden blir 12 meter hög och har i delvis 3 våningsplan. I paddelhallen planeras fri höjd till drygt 9 meter.

Vi kan nu glädjande meddela COBAB åter fått förtroendet att uppföra ett äldreboende i Huddinge Kommun, åt Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Projektet utförs som en totalentreprenad och innebär byggnation av en byggnad för kombinerat äldreboende och (mer …)

Det är ett flerbostadshus som innefattar ungefär 270 lägenheter och ett underliggande garage på ca 10 000 kvm. Objektet ligger på Kista Gårdsväg i kvarteret Selfoss 1 och är belägen ungefär 500 meter från Kista Galleria och tunnelbana.

Marklov har erhållits, så i januari beräknas vår anläggningsgrupp att påbörja markentreprenaden för de två garagevåningarna. Markarbetena kommer innefatta en hel del schakt både i jord och berg. Tomtens läge med anslutande vägar och fastigheter kräver också att delar spontas så vi kan schakta lodrätt fram till tomtgräns.

Läs gärna mer på Fabeges hemsida här.

eller SHH Bostads information om Brf Reykjavik

Är du intresserad av att bo nära naturen med havet inom räckhåll med allt från den karakteristiska verandan som möter dig vid entrèn till spröjsade pardörrar på baksidan?

Projektet är påbörjat och räknar med att färdigställas till hösten 2018.

Välkommen att läsa mer under Projekt, Köpa Bostad samt hos ERA Fastighetsmäklare.