Munksundsskolan

COBAB har fått i uppdraget av Enköpings kommun att som generalentreprenör bygga en F-6 skola med integrerad förskola i Enköping. Byggnationen är på cirka 6000 kvadratmeter. Skolan innehåller 14 stycken klassrum med tillhörande grupprum, förskola med sex avdelningar, fritidslokaler, bibliotek, hemkunskap, administrativa lokaler samt tillagningskök med matsalar.

Byggstart skedde under sommaren 2016 och skolan färdigställs under sista kvartalet av 2017.

 

Munksundsskolan

Visualisering av färdig byggnad.

munksundsskolan-december-2016

December 2016. Uppstolpning av tak pågår.

Juli 2017, Finplanering skolgård och arbete med fasad.

  • Projekt: Munksundsskolan
  • Adress: Löparegatan 12 i Enköping
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Bruttoarea: 6000 m2
  • Byggtid: juni 2016 - november 2017
  • Byggherre: Enköpings kommun
account_balance

Relaterade projekt