Järnlodet

COBAB bygger äldreboende till Kavat Vård i centrala Norrtälje. Beställare är Centrum Fastigheter Norrtäljebolaget AB. Entreprenaden regleras med löpande räkning med riktpris och incitament. Riktpriset är cirka 64 mkr.

Äldreboendet omfattar 38 lägenheter i tre våningar med tillhörande serviceutrymmen. Fasaderna ska putsas i en grå kulör och ska smälta in i Norrtäljes karakteristiska stadsbild. Taket, ett så kallat mansardtak har ett flertal kupor och kommer att beklädas med bandtäckt plåt.

Byggstart skedde under våren 2016. Inflyttning skall ske under hösten 2017. COBAB utför byggnadsarbeten och markarbeten med egna resurser.

 

Järnlodet

Markarbeten

 

jarnlodet-2

Gjutning pålad bottenplatta

 

jarnlodet-1

 

jarnlodet-3

 

Järnlodet 2016-10-28

Stommontage

 

jarnlodet-december-2016

December 2016. Tätt hus om en vecka.

 

Juni 2017. Börjar se klart ut utvändigt!

  • Projekt: Järnlodet
  • Adress: Kyrkogatan i Norrtälje
  • Entreprenadform: Totalentreprenad / Samverkansentreprenad
  • Bruttoarea: 2900 m2
  • Byggtid: maj 2016 - hösten 2017
  • Byggherre: Centrum Fastigheter Norrtäljebolaget AB
account_balance

Relaterade projekt