Turebergshuset nominerat till ROT-priset 2023

Av Cobab april 4, 2023  

Vi är stolta att kunna meddela att projektet Nya Turebergshuset är nominerat till ROT-priset 2023.

Det är Stockholms Byggmästareförening som har instiftat ett pris för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare för Stockholms bästa ombyggnad. ROT -(Renovering, Ombyggnation och Tillbyggnad) priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller givit fastigheten en ny användning på ett elegant sätt. Yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet samt nytänkande är värden som har stor vikt i bedömningen.

NYA TUREBERGSHUSET

Efter mer än 40 år var Sollentuna kommunhus, Turebergshusets, lokaler slitna och omoderna och husets tekniska infrastruktur var uttjänt. För att kunna tillgodose ett nytt, flexibelt arbetssätt och en bra arbetsmiljö för de anställda var det nödvändigt med en totalrenovering av bland annat ventilation, vatten, avlopp, el och hissar. En annan viktig del av renoveringen var att öka säkerheten kring både medarbetare och besökare till Turebergshuset. Det var även viktigt att behålla den karaktäristiska fasadfärgen men nu med en ny lyster.

Projektet är upphandlat som ett samverkansprojekt i totalentreprenad. Utformningen är inte ett klassiskt incitamentsavtal och kräver att man skapar en hög nivå av samarbete och förtroende mellan entreprenör och beställare. Vilket vi upplever att vi lyckats med, tillsammans. Direkt när arbetet påbörjades upprättades ett projektkontor i det evakuerade huset med tjänstemän från entreprenören och beställaren.

Ordförande Sollentuna Kommunfastigheter AB, Thomas Ardenfors:

  • Att totalrenovera en offentlig byggnad i Sverige har många gånger förknippats med både förseningar och ökade kostnader. Projektet höll både tidplan och budget och Turebergshuset är nu åter fyllt med tjänstemän och politiker, men även med mängder av besökare från allmänheten som bland annat nyttjar biblioteket. Att vi nu även nominerats till ROT-priset 2023 blir ännu en bekräftelse på att projektet fungerat väl och att det totalrenoverade kommunhuset är redo att fungera i allmänhetens tjänst under flera årtionden framöver.

De risker och kostnadsökningar som uppkommit under projektet har kompenserats av besparingar och mer ekonomiska alternativ tack vare ett gott samarbete med entreprenören och en hög gemensam målsättning att hitta sätt att begränsa kostnader. Projektet har också varit förskonat från mycket av den negativa påverkan i form av kostnadsökningar som pandemi och krig medfört, i och med att man påbörjade utförandeskedet tidigt i pandemin då många andra projekt stoppades eller pausades.

VD COBAB, Martin Junblad:

  • Ett fantastiskt projekt som vi alla är otroligt stolta över. Från dag ett har det varit ett otroligt bra samarbete i projektet och alla inblandade har arbetat som ett lag för att nå uppställda mål. Projektet levererades i rätt tid med hög kvalitet och med ett underskridande av gemensamt framtagen budget. Vi vill tacka alla inblandade för ett fantastiskt fint samarbete.

VD Sollentuna Kommunfastigheter AB, Andreas Hellström:

  • Vi är otroligt glada över att projektet Nya Turebergshuset har blivit nominerat till ROT- priset 2023. Utgångspunkten i Turebergshuset renovering har varit att tillvarata den befintliga byggnadens kvaliteteter och komplettera den med en modern utbyggnad, vilket blev mycket lyckat gestaltningsmässigt. Genom ett mycket gott samarbete mellan projektledning, entreprenörer med COBAB i spetsen och Sollentuna kommun, har ombyggnationen lyckats uppfylla höga kvaliteteter även inom ekonomi, hållbarhet och tillgänglighet.