COBAB Anläggning växer stadigt och är nu i full fart med att göra om två gårdar. Inom kort fortsätter arbetena med byggnadsarbeten i intilliggande entréer.