Studiebesök från KTH

Av Cobab mars 22, 2018  

Under tisdagen fick projektet Selfoss besök av KTH-studenter åk 1 och 2 från den tvååriga högskoleutbildningen Byggproduktion.

Studenterna inriktar sig på byggfysik, byggteknik, konstruktion, byggstyrning, eko­nomi och kvalitet och får under åk 2 välja inriktning mot anläggning eller installationer.

Vi på COBAB hälsade dem varmt välkomna och gav dem en presentation av projektet Selfoss/Brf Reykjavik. Dem fick även en inblick i hur vi arbetar engagerat och kompetent för att vara ett företag med oöverträffat samarbetsklimat mellan alla parter i detta projekt, men också hur vi systematiskt arbetar för att detta ska genomsyra hela verksamheten för att bygga långsiktiga relationer mellan såväl medarbetare som beställare och underentreprenörer.

Efter en rundvandring på byggarbetsplatsen med platscheferna i spetsen, följde en avslutande frågestund där studenterna fick möjlighet att samla in och anteckna svar till olika kursuppgifter.