Rissnedepån

Av Cobab oktober 10, 2022  

COBAB har tecknat avtal med Stockholms Lokaltrafik för om- och tillbyggnaden av Rissnedepån.
Anbudsarbetet har skett i tätt samarbete med Frijo, som kommer vara en strategisk samarbetspartner under hela projektet. Vi ser fram emot att starta arbetena omgående för att lämna över ytterligare en fin depå åt SL.