Värmeverket Rimbo

Cobab utför åt Norrtälje Energi arbeten med schaktning, bergsprängningsarbeten och byggnation av invallning för en oljecistern till Värmeverket i Rimbo.

  • Projekt: Värmeverket Rimbo
  • Adress: Rimbo Värmeverk
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea: 200 m2
  • Byggtid: oktober - december 2018
  • Byggherre: Norrtälje Energi AB
account_balance

Relaterade projekt