Ulvsundadepån

På uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik har COBAB utfört en stomkompletteringsentreprenad vid nybyggnation av en verkstadsdepå i Ulvsunda.

Projektet var en delad entreprenad där COBAB ansvarade för stomkomplettering. Depån betjänar nu befintlig tvärbana och dess nya Solnagren. Depåbyggnaden har funktioner för uppställning för 56 vagnar, städning och dagligt underhåll, vagn- och karrosserireparationer, målning, klottersanering, hjulsvarvning, förråd samt kontors- och personalutrymmen. Den totala byggnadsytan är ca 30000 m2.

Ulvsundadepån Bromma (69)

Ulvsundadepån Bromma (54)

Ulvsundadepån Bromma (21)

Ulvsundadepån Bromma (4)

Ulvsundadepån Bromma (3)

4_Projekt-1

140_0361

  • Projekt: Ulvsundadepån
  • Adress: Ekbacksvägen 20, Bromma
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Bruttoarea: 30000 m2
  • Byggtid: maj 2012 - november 2013
  • Byggherre: AB Storstockholms Lokaltrafik
account_balance

Relaterade projekt