Turebergshuset

Turebergshuset – Sollentunas kommunhus – byggdes 1974–1976 efter ritningar av arkitekterna Ulf Snellman och Tore Forsman. Turebergshuset är nu över 40 år gammalt och har stora renoveringsbehov, som till exempel ventilation, avlopp och hissar. Lokalerna blir hyresgästanpassade och får en flexibel utformning. Projektering och renovering startade under sensommaren 2020, och målsättningen är att återflytt kan ske under 2022.

  • Projekt: Turebergshuset
  • Adress: Turebergs torg 1, 191 47 Sollentuna
  • Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
  • Bruttoarea: Ca 22000 m2
  • Byggtid: Augusti 2020 - November 2022
  • Byggherre: Sollentuna Kommun
account_balance

Relaterade projekt