Sopsugsterminal Norrtälje Hamn

Norrtälje Kommun gav Cobab uppdraget att uppföra en permanent terminalbyggnad, så kallad Sopsug, med tillhörande markarbeten i Norrtälje Hamn.

Terminalen ska ta emot avfallspåsarna som via underjordisk rörledning kommer från Norrtälje Hamn. Byggnaden har placerats på baksidan av Roslagens sjukhus, strax söder om den asfaltsyta som tillhör sjukhusets godsmottagning. Sopsugen kan förenklat beskrivas som en stor dammsugare som suger avfallspåsar med hjälp av undertryck. Sopsugen minskar sopbilstrafiken i staden och området och bidrar till en bättre miljö i Norrtälje.

Cobabs arbeten påbörjades under oktober 2018 och var färdigställda under mitten av 2019.

Nedan kan du läsa mer information från Kommunen.

http://norrtaljehamn.se/nu-inleds-bygget-av-sopsugsterminalen/

http://norrtaljehamn.se/byggnad-for-avfallslogistik-vid-ros/

https://www.norrtalje.se/nyheterna/2018-10/byggstart-for-sopsugsterminal/

  • Projekt: Sopsugsterminal Norrtälje Hamn
  • Adress: Krukmakaregatan, Norrtälje hamn
  • Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  • Bruttoarea: 380 m2
  • Byggtid: oktober 2018 - maj 2019
  • Byggherre: Norrtälje Kommun
account_balance

Relaterade projekt