Selfoss

I en första fas erhöll COBAB ett uppdrag att projekteringsleda uppförandet av systemhandlingar samt att produktionsförbereda och utföra markarbeten åt SHH Bostad AB och Fabege för ett större bostadsprojekt i Kista. Det är ett flerbostadshus som innefattar ungefär 270 lägenheter och ett underliggande garage på ca 10000 m2. Objektet ligger på Kista Gårdsväg i kvarteret Selfoss 1 och är belägen ungefär 500 meter från Kista Galleria och tunnelbana.

Marklov har erhållits, och i januari 2018 påbörjade vår anläggningsgrupp Etapp 1 innefattande markentreprenad och garagestomme för de två garagevåningarna. Markarbetena har innefattat en hel del schakt både i jord och berg. Tomtens läge med anslutande vägar har även krävt spontning av delar för lodrätt schakt fram till tomtgräns.

Etapp 2 och omfattande byggnation av byggnad A avropades i slutet av augusti 2018.

Läs gärna mer på:

Fastighetsnytt 2017-04-26

Stockholm Stad

 

SHH Bostad- Brf Reykjavik

Ta en rundtur i en lägenhet

Gatufasad 1 – norr
Gatufasad 1 – söder
Gatufasad 2 – väster

 

 

 

 

 

Illustrationer SHH Bostad. Avvikelser kan förekomma
Illustrationer SHH Bostad. Avvikelser kan förekomma
Illustrationer SHH Bostad. Avvikelser kan förekomma
Illustrationer SHH Bostad. Avvikelser kan förekomma

 

  • Projekt: Selfoss
  • Adress: Kista Gårdsväg 3
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea: 10000 m2
  • Byggtid: januari 2018 - december 2020
  • Byggherre: SHH Bostadsproduktion AB
account_balance

Relaterade projekt