Purac – Modernisering av reningsverk i Rimbo och Norrtälje

COBAB har erhållit fyra entreprenadkontrakt till Purac AB, där vi på löpande räkning mot budget ska utföra totalentreprenader gällande reningsverken på Vallbyvägen i Rimbo och vid Lindholmen i Norrtälje. Purac är huvudentreprenör till Norrtälje kommun och vi blir en underentreprenör till Purac.

Entreprenaderna påbörjades i augusti 2019 med markarbeten, som utförs av vår egen anläggningsgrupp. I Rimbo ska den biologiska reningen av avloppsvatten, som nu sker i en s k biobädd, kompletteras med ett nytt kvävereningssteg. Detta ska reducera utsläppen, som idag sker till intilliggande Vallbyån. Även ett renshus, slamlagerbyggnad och kembyggnad kommer att få mindre renoveringar och uppdaterade installationer.

I Rimbo ska även de över 50 år gamla personalutrymmena renoveras med modern belysning och ventilation och nya omklädningsrum tillskapas. Under tiden befintliga utrymmen renoveras kommer vi att hyra en bodetablering till personalen.

På Lindholmens reningsverk i Norrtälje ska vi också utföra en modernisering för att öka reningskapaciteten. Där kommer en ny mellansedimenteringsbassäng byggas, med en diameter om 33 m, för förbättrad mottagning och behandling av slam.

 

Bilder Rimbo reningsverk

augusti 2019:

 

 

Bilder Lindholmens reningsverk

november 2019:

 

augusti 2019:

 

 

  • Projekt: Purac – Modernisering av reningsverk i Rimbo och Norrtälje
  • Adress: Vätövägen 50
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea:
  • Byggtid: augusti 2019 - våren 2020
  • Byggherre: Norrtälje kommun / Purac AB
account_balance

Relaterade projekt