Östhamra äldreboende

COBAB har fått förtroendet att uppföra ett äldreboende i Östhamra, strax utanför Norrtälje. Beställare är SHH Bostad AB. Byggnaden är i tre våningar och rymmer 60 lägenheter om ca 30 m2 vardera samt allmänna utrymmen och personaldelar. Humana kommer att vara vårdgivare och ett nära samarbete bedrivs mellan alla tre parter i den pågående detaljprojekteringen.

Byggnationen påbörjas omgående och projektet planeras att vara färdigställt i maj 2021.

  • Projekt: Östhamra äldreboende
  • Adress: Tropikvägen 9, Norrtälje
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea: 4460 m2
  • Byggtid: oktober 2019 - maj 2021
  • Byggherre: SHHNREP Produktion AB
account_balance

Relaterade projekt