Ormsta Förskola

I Ormsta i Vallentuna har COBAB byggt en förskola åt Vallentuna Kommun.

Projektet påbörjades i september 2017 och i november 2018 färdigställdes skolan. En byggnad om 920 m2 med 4 avdelningar för 80 barn har byggts och entreprenadformen var utförandeentreprenad. Byggnaden är i ett plan med en flexibel planlösning för olika användning i framtiden. Kommunen ska t.ex. lätt kunna byta verksamhet mellan förskola och skola liksom, så långt det är möjligt, för olika pedagogik. I byggnaden har varje avdelning sin hemvist kring ett gemensamt torg. Det finns också ett tillagningskök. Förskolans fasader är beklädda med röd slagen sten i danskt format och i vilt förband. På taket ligger dubbelfalsad plåt i brunröd kulör. På den ca 5900 m2 stora tomten finns några utvändiga förrådsbyggnader samt en hel del lekytor.

Det fanns sedan tidigare en annan förskola på samma fastighet, benämnd ”Borgen”.

Klicka här för att läsa mer på Vallentuna Kommuns hemsida.

September 2017 – Markarbete med Cobab Anläggning påbörjat

Oktober 2017 – Grundarbete och cellplastisolering

Oktober 2017 – Grundarbete och cellplastisolering

November 2017 – Gjutning av platta

December 2017 – Cobab Anläggnings pedagogiska vepa är på plats för områdets alla barn att lära sig vilka maskiner vi har på byggarbetsplatsen

November 2018 – Färdig lekplats och utegård.

November 2018 – Färdig Förskola.

 

  • Projekt: Ormsta Förskola
  • Adress: Ormstavägen 4, Vallentuna
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Bruttoarea: 920 m2
  • Byggtid: september 2017- november 2018
  • Byggherre: Vallentuna Kommun
account_balance

Relaterade projekt