Norrteljeporten Hus B2

Norrtälje Södra Fastighets AB (Byggherre) har låtit uppföra ett nytt handelshus i anslutning till det befintliga i handelsområdet Norrteljeporten, som COBAB var med och färdigställde under 2016.

COBAB har nu färdigställt ytterligare en etapp vilken innebar byggnation och hyresgästanpassningar för lokal B2 om ca 5500 m2.

 

Färdig byggnad och parkeringsyta.

Färdig byggnad och parkeringsyta.

  • Projekt: Norrteljeporten Hus B2
  • Adress: August Strindbergsgata, Norrtälje
  • Entreprenadform: Totalentreprenad / Samverkansentreprenad
  • Bruttoarea: 5500 m2
  • Byggtid: oktober 2017 - våren 2019
  • Byggherre: Norrtälje Södra Fastighets AB
account_balance

Relaterade projekt