Norrtäljeanstalten – Ombyggnation

I september 2013 fick COBAB uppdraget att som generalentreprenör genomföra en ombyggnation av Norrtäljeanstalten, hus 1, åt Specialfastigheter Sverige AB. Arbetena omfattar främst ombyggnad av ventilationsanläggning med ett nytt fläktrum och de anpassningar som detta medför. Speciellt för projektet är den relativt korta byggtiden och de omfattande säkerhetsrutiner arbete i en anstalt i drift medför.

Norrtäljeanstalten

  • Projekt: Norrtäljeanstalten – Ombyggnation
  • Adress: Knutbyvägen 10
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Bruttoarea: 600 m2
  • Byggtid: september 2013 - januari 2014
  • Byggherre: Specialfastigheter i Sverige AB
account_balance

Relaterade projekt