Lägenheter i Carlslund

COBAB har genomfört en partneringentreprenad tillsammans med Bo i Väsby AB (BOVAB). 20 st. hyreslägenheter uppfördes i Carlslund i Upplands Väsby. Projektet utfördes i två faser. I den första fasen, projekteringen, hade COBAB en rådgivande roll och ansvarade för kalkyler. I den andra fasen, utförandet, uppförde COBAB lägenheterna i en generalentreprenad. Fastigheten såldes till Rikshem några månader efter färdigställandet.

Carlslund Upplands Väsby (8)

Carlslund Upplands Väsby (12)

150_1819

4_Projekt-11

 

  • Projekt: Lägenheter i Carlslund
  • Adress: Lindhemsvägen 40, Upplands Väsby
  • Entreprenadform: Generalentreprenad / Samverkansentreprenad
  • Bruttoarea: ca 1500 m2
  • Byggtid: november 2013 - januari 2015
  • Byggherre: Bo i Väsby AB
account_balance

Relaterade projekt