Järvabadet

Diskussionerna har länge pågått om ett bad på Järvafältet. Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista är de enda stadsdelarna inom Stockholms stad som inte har tillgång till något utomhusbad. Stockholm stad låter nu med uppföra ett 24000 m2 stort utomhusbad med förhoppningar om att det ska leda till ökande simkunnighet och även Eggeby gård som stärkt mötesplats med bevarade kvalitéer för friluftsliv för de boende i området.

Byggnadsytan är på ca 2000 m2 med kiosk, omklädningsrum, personalutrymmen, teknikutrymmen och entré. Av säkerhetsskäl behöver badet inhägnas. Innanför inhägnaden kommer det också finnas stora gräsytor.

Badet är tänkt att få tre typer av bassänger; allmänhetens bassäng, en undervisningsbassäng, samt en mindre plaskbassäng.

Markarbetet är en stor del av entreprenaden. Utvändiga arbetet beräknas till ca 17000 m2 och innefattar bl.a. ledningsschakt för anslutningar, ombyggnation av befintlig gång och cykelväg till körbar väg samt nyanläggning av grönytor.

Mer info finns att läsa på Stockholm stads hemsida- Nytt utomhusbad på Järvafältet

 

 

 

 

 

  • Projekt: Järvabadet
  • Adress: Järvafältet
  • Entreprenadform: Utförandeentreprenad
  • Bruttoarea: 2000 m2
  • Byggtid: april 2018 - november 2019
  • Byggherre: Stockholm Stad
account_balance

Relaterade projekt