Hammarbydepån

COBAB har utfört en omfattande om- och tillbyggnad av en befintlig verkstadsdepå i Hammarby. Projektet föranleddes av SL:s inköp av nya tunnelbanevagnar (C30). De nya vagnarna är längre och har andra mått mellan boogieparen än de äldre vagnarna vilket innebar att verkstadshallen behövde förlängas samt att lyftgropar behövde justeras i läge. I samband med dessa arbeten så renoverades även andra delar av anläggningen. Entreprenaden genomfördes i fyra etapper och drift pågick inom lokalerna under hela entreprenadtiden.

Projektet innehöll komplicerade arbetsmoment som tungrivning, in- och utvändig pålning, invändig sprängning samt komplex formsättning för betongarbeten. Entreprenaden förlängdes nästan ett halvår pga. stora förändringar under entreprenadtiden. Projektet färdigställdes i mars 2017.

Hammarby

IMG_3115

IMG_3394

IMG_3390

IMG_3340

 

  • Projekt: Hammarbydepån
  • Adress: Garagevägen 18
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Bruttoarea: 7000 m2
  • Byggtid: april 2015 - mars 2017
  • Byggherre: AB Storstockholms Lokaltrafik
account_balance

Relaterade projekt