Fyrklövern

COBAB utför totalrenovering av två av de blå skivhusen i Upplands Väsby centrum. Projektet var en partneringsamverkan med en kort projekteringsfas följd av en utförandefas. Samtliga fasader har gjorts om med ny puts och grå klinkersockel istället för den gamla plåtkassettprydda fasaden med lejongul klinkersockel. Trapphusen har öppnats upp och gjorts ljusare vilket har medfört invändig pålning och nya betongpelare. I lägenheterna så har installationerna bytts ut, samtliga ytskikt bytts ut, badrummen rivits ut hel, dörrar bytts och nya kök monterats. Nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning har installerats. Gårdsmiljöerna har gjorts om.

Entreprenaden har utförts i två etapper, ett hus per etapp. Varje hus inrymmer 72 st. lägenheter och evakuering har gjorts med etappvis inflyttning. Option finns på ombyggnation av fler huskroppar.

 

Fyrklövern bild

  • Projekt: Fyrklövern
  • Adress: Dragonvägen 2 - 20, Upplands Väsby
  • Entreprenadform: Totalentreprenad / Samverkansentreprenad
  • Bruttoarea: 15000 m2
  • Byggtid: oktober 2014 - juni 2016
  • Byggherre: AB Väsbyhem
account_balance

Relaterade projekt