Furuborgskolan

COBAB har byggt skola åt Nykvarns kommun

Entreprenaden avsåg två etapper där COBAB tilldelades båda etapperna.
Etapp 1 avsåg nybyggnad av skola om ca 3000 m2 BTA för förskoleklass t.o.m. årskurs 3 inklusive tillagningskök, matsal och gymnastiksal. Byggnaden består av prefabricerad stomme i två plan med taklanterniner. Omslutande ytor med tillfartsvägar, parkering och lekytor utfördes också. I etapp 2 byggdes skolan till med en extra huskropp om ca 2400 m2 BTA för årskurs 4-6. Totalt behandlad tomtarea är ca 22170 m2 (avser båda etapperna). Etapp 1 färdigställdes i februari 2017. Etapp 2 stod klar hösten 2018.

I etapp 2 utförde COBAB även mark- och anläggningsarbeten med egna resurser.

Nykvarns kommuns hemsida

Nyhet i länstidningen 2017-01-16 Etapp två på gång

Nyhet i länstidningen 2016-02-27 Skolan växer fram

Nyhet i länstidningen 2015-09-15 Första spadtaget

Etapp 1

5_Projekt-undersida-2

gjutning-platta-del-1

Gjutning första delen av plattan, ca 750 m2, 2 december 2015

DSCF0570

Stomresning v. 7 2016

god-jul-furuborgskolan

22 December 2016

Skolgård etapp 1, Juni 2017

Etapp 2

Arkitektillustrationer av Tengbom

Perspektiv Nordväst

Ost fasad

Nordväst fasad

Vy entrésida

September 2017, gjutning av platta

  • Projekt: Furuborgskolan
  • Adress: Trädgårdsvägen 30, 155 32 Nykvarn
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea: Etapp 1 ca 3000 m2, etapp 2 ca 2400 m2
  • Byggtid: oktober 2015 - hösten 2018
  • Byggherre: Nykvarns kommun
account_balance

Relaterade projekt