Ekologens gruppboende

COBAB har uppfört ett gruppboende på totalentreprenad åt Danderyds kommun. Projektet omfattade en huskropp i två plan i prefabricerad stomme om sammanlagt 5 lägenheter samt tillhörande förrådsbyggnad. Vid utförandet av markarbetena så påträffades en gammal soptipp med tillhörande brännugn. Jordanalyser visade förhöjda halter av tungmetaller vilket ledde till sanering om 1,5 mkr som utfördes av COBAB:s underentreprenör med endast 14 dagars tidsförlängning.

Ekologen Danderyd (4)

Ekologen Danderyd (2)

  • Projekt: Ekologens gruppboende
  • Adress: Santararavägen 34, Enebyberg
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea: 450 m2
  • Byggtid: januari 2012 - november 2012
  • Byggherre: Danderyds kommun
account_balance

Relaterade projekt