Brandbergens äldreboende

På uppdrag av Danator VF AB har COBAB utfört projektering tillsammans med underkonsulter, beställarens samarbetspartner BYLERO och beställarens tänkta hyresgäst Vardaga för framtagande av bygglovs- och systemhandling (FAS 1) för ett äldreboende.

I denna FAS 2 skall COBAB som totalentreprenör projektera bygghandlingar samt uppföra äldreboendet.

Äldreboendet omfattar 78 stycken lägenheter indelat i 8 avdelningar med tillhörande gemensamhets- och personalutrymmen samt yttre miljö. Vårdboendet blir fyra våningar högt, totalt ca 6000 m2 stort och kommer vara beläget i centrala Brandbergen. Konstruktionen kommer att bestå av stål- och betongstomme med utfackningsväggar och boendets fasader främst puts och COBAB projekterar för att uppnå Miljöbyggnad 2.2 nivå Silver.

Illustrationsbild gård – Sweco Architects AB

Illustrationsbild entré – Sweco Architects AB

 

Projektet ska utföras med öppenhet, ärlighet och med projektets bästa som ledstjärna.

Hos Vardaga kan du läsa mer om kommande verksamhet, Villa Tjädern – äldreboende med hälsoprofil

Artikel i Mitt i Haninge

 

September 2019

Finplaneringsarbeten påbörjade. Anläggnings- och växtjord läggs ut.

Sista delen av fasadställningen är nu på väg ner och den putsade fasaden kommer fram.

 

  • Projekt: Brandbergens äldreboende
  • Adress: Vendelsömalmsvägen 235
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Bruttoarea: ca 6000 m2
  • Byggtid: juli 2018 - mars 2020
  • Byggherre: Danator VF AB
account_balance

Relaterade projekt