Pågående

Turebergshuset

Turebergshuset - Sollentunas kommunhus - byggdes 1974–1976 efter ritningar av arkitekterna Ulf Snellman och Tore Forsman.

Om Projektet

Turebergshuset är nu över 40 år gammalt och har stora renoveringsbehov, som till exempel ventilation, avlopp och hissar. Lokalerna blir hyresgästanpassade och får en flexibel utformning. Projektering och renovering startade under sensommaren 2020, och målsättningen är att återflytt kan ske under 2022.
Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan
Bruttoarea
Ca 22000 m2
Byggtid
Augusti 2020 - November 2022
Byggherre
Sollentuna Kommun

Liknande projekt

cross