Personalbyggnad Hallstavik

Av Cobab oktober 27, 2022  

COBAB har skrivit avtal om att uppföra ny personalbyggnad på Hallstaviks Reningsverk inklusive kompletta markarbeten som också innefattar nytt staket med grindar på delar av området samt en ny rundkörning för slambilar. Byggnaden är i ett plan och ca 240m2 stor, fasad av träpanel.