Godkänd periodisk revision av BF9K

Av Cobab april 24, 2017  

Under v.14 genomfördes den årliga externa revisionen av COBAB's verksamhetsystem utav revisor från DNV GL, och certifieringen enligt BF9K är nu giltig ytterligare ett år.

I resultatrapporten nämns positiva iakttagelser för arbetssätt kring bland annat;

Arbetsmiljörisker i projekt, Resultat från kundnöjdhetsmätningar, Introduktion för nyanställda och COBABs Verksamhetsmål.