Först ut i Sverige med digital plattform

Av Cobab juni 19, 2019  

Att byggbranschen är på väg in i en behövlig digitalisering är det inget snack om.

Länge har kontrollprogram upprättats i Excel, egenkontroller sprutat ut ur skrivare och pappersdokumentationen som upprättats i projekt bara växt mer och mer när omfattningen på vad som ska kontrolleras växt i takt med nya krav.

Tidigare kunde egenkontrollernas riktighet bekräftas av ett kaffekopps märke eller papprets skrynklighet, som bekräftade att dokumentet varit ute i produktionen och inte upprättats i efterhand. Pappret ska scannas eller kopieras, laddas upp på servrar, projektportaler eller mailas.

Idag har vi kommit så långt i utvecklingen av teknik och digitala hjälpmedel att det finns många olika lösningar från flera aktörer på marknaden, för att digitalt och enkelt kunna följa upp olika delar av byggprojektet. Ekonomi eller kvalitetskontroller, skyddsronder eller ritningshantering. Beställare föreskriver ofta egna projektportaler som ska användas för dokumentation och underlag, vilket gör att det redan är många system och verktyg som ska användas i dagliga arbetet.

Under en tid har vi därför letat efter ett projektverktyg som kan samla dessa funktioner och ta oss till en modernare tappning av det traditionella arbetssättet, och med hjälp av dagens teknik effektivisera arbetet med uppföljning och kvalitetsdokumentation, utan att behöva lägga ner mer tid än nödvändigt.

Congrid var en plattform som vi snabbt såg potential i, och har sedan ett år tillbaka använt som digitalt projektverktyg i projekt “Familjebad Enköping”.

Successivt implementeras det i fler projekt med en förhoppning om att inom sin tid jobba enhetligt, enkelt och smart med digital kvalitetsuppföljning i hela företaget.

 

Här kan du läsa hela vårt kundcase, Congrids hemsida