Familjebad Enköping

Av Cobab augusti 30, 2017  

COBAB har vunnit uppdraget att medverka vid projekteringen av systemhandlingar i projektet Familjebad Enköping.

Enköpings kommun har under en längre tid haft planer på att bygga ett nytt badhus i kommunen. Processen har varit lång då det har funnits många idéer om hur detta skulle göras. Sommaren 2016 bestämdes att badhuset skulle genomföras i en partneringsamverkan i tre olika faser:

  • Fas 1 – en programhandlingsfas,
  • Fas 2 – en systemhandlingsfas och
  • Fas 3 – en utförandefas.

Fas 1 är avklarad och COBAB har nu erhållit uppdraget att medverka i fas 2. Om projektet löper på som planerat så kan fas 3 inledas med markarbeten någon gång i mitten av 2018 och badhuset stå klart för invigning runt årsskiftet 2020/2021.

Byggnaden, om ca 9300 m2, har projekterats av PP Arkitekter i fas 1 och HydraCon är projektledare.