COBAB får förnyat förtroende i Nykvarn

Av Cobab februari 7, 2017  

Nykvarns kommun har beställt etapp 2 av Furuborgskolan - en till huskropp sammankopplad med etapp 1 via en länkbyggnad.

Den nya huskroppen blir drygt 2400 m2 stor och påminner till utseendet mycket om etapp 1 men med andra funktioner, bl.a trä- och metallslöjd, textilslöjd, hemkunskap och musiksalar. Etapp 2 ingick som en option i avtalet om etapp 1. Etapp 1 ska färdigställas i slutet av februari 2017 medan etapp 2 ska stå klar under hösten 2018.