COBAB erhåller samverkansentreprenad åt Huddinge Samhällsfastigheter

Av Cobab september 17, 2019  

COBAB har erhållit den första fasen i en samverkansentreprenad tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB (Husf).

Fasen innebär gemensam projektering och upprättande av kalkyler för en konceptförskola om åtta avdelningar. Om samarbetet faller väl ut och budgeten underskrids så har Husf möjlighet att beställa produktion av en, två eller tre förskolor i Huddinge, den första i Högmora.