I ett fantastiskt läge i Älmsta intill Väddö kanal har COBAB för avsikt att uppföra 3 st. bostadshus innehållande totalt 117 lägenheter.
Projektering är påbörjad och produktionsstart är beräknad efter sommaren. Projektet kommer innehålla små hyresrätter, från ettor på 33 m2 till treor på 63 m2. Parkering kommer att ske på gården där drygt 80 parkeringsplatser anordnas.


Projektet har en energiprofil, där vi kommer jobba med bergvärme och solvärme med välisolerade väggar och tak för att uppnå en låg energiförbrukning.

COBAB har tecknat ett 10 årigt hyresavtal med Padelverket gällande uthyrning av en padelhall i Norrtälje.
Hallen kommer placeras intill vårt projekt Noten 4 åt Wangeskog. Losshållning berg är nästan färdigställt och planen är att ha Norrtäljes bästa padelhall klar i slutet på 2021.
Padelhallen har en total bruttoarea på ca 3126 m2 och kommer rymma 8 st. dubbelbanor.
Möjligen kan en bana ändras för att bli en singelbana.

Likt Ekerö Badhus börjar vi med en Fas 1 (projektering) som startar innan semestern och pågår under hösten. Produktionsstart sker efter avrop av Fas 2 som beräknas ske före årsskiftet 2021/2022.
Simhallen kommer byggas upp och dockas emot en befintlig anläggning som fortsatt kommer vara i drift.
Den nya anläggningen kommer bland annat innefatta en 25 m bassäng och en multibassäng.

Digital avtalsskrivning Bålsta Simhall

Bygghandlingsprojektering och utförande av Ekerö simhall är nu påbörjat. Projektet beräknas vara färdigställt Q1 2023.

Det blir ett badhus i två plan med en total yta på cirka 4,500 kvm med fokus på bad. På det undre planet finns teknik och kontor. På entréplanet finns bad och ett café. Det blir en samlingsplats för hela Träkvista idrottsplats.

Simhallen föreslås få en modern och flexibel utformning och kommer inrymma en 50-metersbassäng, två multi- /aktivitetsbassänger, bastu, familjebad och servering.

Färdigställande planeras till Q2/Q3 2022.

Studentboendet består av 21 lägenheter i 3 våningar med hiss. Lägenheterna kommer utföras som lågenergi med 60 % minskad energianvändning och en solcellsanläggning på taket. Hyresrätter i en blandning av 1 -3 rums lägenheter med balkong eller uteplatser. Separat förrådsutrymmen på vindsvåningen.

Arbetena beräknas vara färdigställda juni 2021.

Beställare är SHH Bostad AB. Byggnaden är i tre våningar och rymmer 60 lägenheter om ca 30 m2 vardera samt allmänna utrymmen och personaldelar. Humana kommer att vara vårdgivare och ett nära samarbete bedrivs mellan alla tre parter i den pågående detaljprojekteringen.

Byggnationen påbörjas omgående och projektet planeras att vara färdigställt i maj 2021.

Följ projektet här

Läs mer i artikel i Byggindustrin.

Fasen innebär gemensam projektering och upprättande av kalkyler för en konceptförskola om åtta avdelningar. Om samarbetet faller väl ut och budgeten underskrids så har Husf möjlighet att beställa produktion av en, två eller tre förskolor i Huddinge, den första i Högmora.

         

Länge har kontrollprogram upprättats i Excel, egenkontroller sprutat ut ur skrivare och pappersdokumentationen som upprättats i projekt bara växt mer och mer när omfattningen på vad som ska kontrolleras växt i takt med nya krav.

Tidigare kunde egenkontrollernas riktighet bekräftas av ett kaffekopps märke eller papprets skrynklighet, som bekräftade att dokumentet varit ute i produktionen och inte upprättats i efterhand. Pappret ska scannas eller kopieras, laddas upp på servrar, projektportaler eller mailas.

Idag har vi kommit så långt i utvecklingen av teknik och digitala hjälpmedel att det finns många olika lösningar från flera aktörer på marknaden, för att digitalt och enkelt kunna följa upp olika delar av byggprojektet. Ekonomi eller kvalitetskontroller, skyddsronder eller ritningshantering. Beställare föreskriver ofta egna projektportaler som ska användas för dokumentation och underlag, vilket gör att det redan är många system och verktyg som ska användas i dagliga arbetet.

Under en tid har vi därför letat efter ett projektverktyg som kan samla dessa funktioner och ta oss till en modernare tappning av det traditionella arbetssättet, och med hjälp av dagens teknik effektivisera arbetet med uppföljning och kvalitetsdokumentation, utan att behöva lägga ner mer tid än nödvändigt.

Congrid var en plattform som vi snabbt såg potential i, och har sedan ett år tillbaka använt som digitalt projektverktyg i projekt “Familjebad Enköping”.

Successivt implementeras det i fler projekt med en förhoppning om att inom sin tid jobba enhetligt, enkelt och smart med digital kvalitetsuppföljning i hela företaget.

 

Här kan du läsa hela vårt kundcase, Congrids hemsida