Cobab har fått förtroendet av Sollentuna Kommunfastigheter att i samverkan genomföra en totalrenovering av landmärkesbyggnaden Turebergshuset – Sollentunas kommunhus.
I byggnaden kommer återigen kommunens verksamheter att samlas. Kommunens bibliotek kommer också att flytta in här i byggnadens lägre våningar.
Projektet är en samverkansentreprenad i två skeden, där skede 1 är projektering och skede 2 är produktion. Projektet beräknas ta cirka två år och vi räknar med att en återinvigning sker under senare delen av 2022.

Förskolan byggs i två plan på ca 1600 kvadratmeter och innehåller åtta avdelningar, tillagningskök, teknik – och personalutrymmen. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver. Förskolan är en så kallad konceptförskola som är tänkt att produceras med liknande utförande på andra platser i Huddinge. Projektering för den andra förskolan är nu påbörjad.
Illustration HMXW Arkitekter AB

Fas 1 innebär gemensam projektering och upprättande av kalkyler.

Projektet ska genomföras i samarbetsformen samverkan. Ekerö kommun och COBAB kommer tillsammans att samarbeta i projektet i syfte att gemensamt åstadkomma ett bra resultat både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.

Den nya simhallen kommer uppföras i anslutning till Träkvistavallen.
Angränsande finns Träkvistavallens idrottsplats som omfattar ishall, paddelhall och fotbollsplaner.

Produktionsstart beräknad till Q2 2021.

.

Simhallen föreslås få en modern och flexibel utformning och kommer inrymma en 50-metersbassäng, två multi- /aktivitetsbassänger, bastu, familjebad och servering.

Färdigställande planeras till Q2/Q3 2022.

Förskolan med 10 avdelningar har fått sin arkitektur från sjöbodar, och den nedre våningens spegelfasad med reflektioner skall föra tankarna till en vattenyta. Brage förskola klarar energikraven för den internationella standarden Passivhus Plus och utöver det även alla kriterier för Miljöbyggnad Silver.

Detta i nära anslutning till tidigare uppförda handelsbyggnader vid Norrtäljes södra infart. Denna fastighet kommer att innehålla restaurang, ett paddelcenter samt bilhandel med verkstad. Området som bebyggs har försvaret tidigare avvänt för luftvärnsrobotar, därav namnet Kvarteret Roboten.

Byggnaden blir 12 meter hög och har i delvis 3 våningsplan. I paddelhallen planeras fri höjd till drygt 9 meter.

Studentboendet består av 21 lägenheter i 3 våningar med hiss. Lägenheterna kommer utföras som lågenergi med 60 % minskad energianvändning och en solcellsanläggning på taket. Hyresrätter i en blandning av 1 -3 rums lägenheter med balkong eller uteplatser. Separat förrådsutrymmen på vindsvåningen.

Arbetena beräknas vara färdigställda juni 2021.

–  Titta grävskopan!

–  Nu passerade traktorn igen.

Eller vad heter det egentligen?

Cobab Anläggning har fått upp sina fina vepor på Ormstavägen 4 i Vallentuna, där vi uppför en ny förskola. På den hittar ni alla tänkbara maskiner som syns ute på våra byggen.

Uppskattad av både stora och små i området som är nyfikna på vad som händer innanför staketet.

Ta tillfället i akt och gör ett besök förbi vår etablering, och passa på att lära er vad maskinerna i själva verket heter!

Riksinsamlingen Världens Barn genomförs 2017 av Radiohjälpen i samarbete med 14 humanitära organisationer: Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IM Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommitten, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korsetoch We Effect.

Stockholm Nord har bildats ur befintliga AC-gruppen Norrtälje i och med utökade projekt i Norrtäljeområdet och stadig expansion av denna grupp. Med anledning av detta har den tidigare AC-gruppen med namnet Stockholm Nord bytt namn till Stockholm Väst. Nybildade Stockholm Nord har som avsikt att ta sig an projekt norr om Stockholm.